la piye? wong jek ‘loro’ kok malah disambati…. 😦
tapi dasare aku wong apik ( qeqqeqeqe ) yo tak lakoni wes..
Bismillah mugo-mugo dadi lan apike, mbarokahi nggo sekabehane , amin….
awak kesel, pengen turu tapi jek ono tanggungan…
doh Gusti…
Wahai kalian, semoga kalian diberikan kemudahan olehNya, amin….

About Mr President

hambaNya, suami istri tercinta Farah Fauziya, ayah anak tersayang Muhammad Husain Athoillah & Ahmad Abid Manshur

Comments are closed.